פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

  מחבר:
 • הראל גרינבלט
 • איתי הרמן

בישראל נזרעים בשנים האחרונות 20-50 אלף דונם חימצה בשנה, מרביתם שלחין. השקיית עזר מעלה את מספר התרמילים לצמח ומשקל הזרע הממוצע ולכן את יבול הגרגרים. כדי לדייק בתזמון ההשקיה, מקובל כיום למדוד פוטנציאל מים בעלה באמצעות תא לחץ, שיטה זו מדויקת אך מוגבלת מבחינת שטח הכיסוי.

להמשיך לקרוא פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

בחינת זני חימצה במועדי זריעה שונים, חוות עכו 2022-23

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר
 • אור רם

מטרת הניסוי הייתה השוואה של זן החמצה החדש הזרע 310 מול הזן הוותיק בר בשני מועדי זריעה שונים. הזן החדש 310 הניב תוספת יבול מובהקת לעומת זן הביקורת בר, הן במועד זריעה מוקדם של דצמבר והן במועד זריעה מאוחר יותר של ינואר. מאפייני הגרגרים שונה: הגרגרים בגוון בהיר יותר וגדולים יותר במעל 10% מאשר הזן בר, ולכן צריך לבחון את התאמת הזן לצרכי השוק. להמשיך לקרוא בחינת זני חימצה במועדי זריעה שונים, חוות עכו 2022-23

פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

  מחבר:
 • הראל גרינבלט
 • איתי הרמן

בישראל נזרעים בשנה 150-50 אלף דונם חימצה, מרבית השטח הוא שלחין. שימוש בהשקיית עזר בתקופה זאת מסייע להארכת התקופה הרפרודוקטיבית, מעלה את מספר התרמילים לצמח ומשקל הזרע הממוצע וכתוצאה מכך את יבול הגרגרים. על מנת לדייק בתזמון ההשקיה, חקלאים מסתמכים כיום על מדידת פוטנציאל המים בעלה באמצעות תא לחץ, שיטה זו מדוייקת אך  דורשת ציוד, זמן, מיומנות, מוגבלת למספר צמחים בכל יום ואינה מכסה את השדה כולו. להמשיך לקרוא פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

השקיית חימצה בתנאים חצי-יובשניים תוך התבססות על מדדים מורפו-פיסיולוגיים

  מחבר:
 • אסף אבנרי
 • דוד בונפיל
 • רועי שדה
 • איתי הרמן
 • עומר פרח
 • שחל עבו
 • רן לאטי

בעוד אוכלוסיית העולם נמצאת בעלייה מתמדת, צמצום שטחי הגידול החקלאים והעלייה בדרישה לחלבון צמחי ככלל ולחימצה בפרט מעלה את הצורך להעלות את כושר ייצור החימצה ליחידת שטח להמשיך לקרוא השקיית חימצה בתנאים חצי-יובשניים תוך התבססות על מדדים מורפו-פיסיולוגיים