התמודדות עם פגעים קשי הדברה בחימצה, חוות עכו 20-21‎‎

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר
 • רמי בר זיו
 • מולי גלילי

לא נמצא זן חדש שהתעלה מעל הזנים הוותיקים. ריסוס בקוטל העשבים פולסאר במינונים של 20 ו- 40 סמ"ק/ד' לאחר התחלת פריחה ותחילת חנטה פגעו בחנטים ובסוף הדרך ביבול זני החימצה להמשיך לקרוא התמודדות עם פגעים קשי הדברה בחימצה, חוות עכו 20-21‎‎

איסוף, הרחקה והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר כאמצעי להתמודדות עם עשבים רעים בחימצה

  מחבר:
 • ברוך רובין
 • יוסי קשתי
 • דוד בונפיל
 • חיים קיגל

הדברת עשבים בגידולי שדה שונים הולכת ונעשית יותר קשה בעיקר בשל רגולציה תובענית והוצאת תכשירים ותיקים מהשימוש, וכן בשל התפשטותם של עשבים רעים (ע"ר) רבים בהם התפתחה עמידות למנגנוני פעולה שונים של קוטלי עשבים להמשיך לקרוא איסוף, הרחקה והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר כאמצעי להתמודדות עם עשבים רעים בחימצה

איסוף, הרחקה והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר כאמצעי להתמודדות עם עשבים רעים בחימצה

  מחבר:
 • ברוך רובין
 • יוסי קשתי
 • חיים קיגל
 • דוד בונפיל

הדברת עשבים בגידולים שדה שונים הולכת ונעשית יותר קשה (רגולציה, עמידות)

להמשיך לקרוא איסוף, הרחקה והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר כאמצעי להתמודדות עם עשבים רעים בחימצה