הערכת התרומה של ניסוי – מפת עשבייה בחיטה לצמצום שימוש בקוטלי עשבים 2022

בדיקת הערך הכלכלי של ניסוי היא מורכבת מכיוון שניסוי מסוים פעמים רבות הוא חוליה בשרשרת של ניסויים וקשה להעריך את תרומתו של ניסוי יחיד, כמו כן ישנם ניסויים שבתהליך הביצוע שלהם נוצרו טכנולוגיות נוספות או תובנות נוספות שהייתה להם תרומה במקומות אחרים שלא נמדדים בניסוי זה או לא נמדדים בכלל. ניסויים יישומיים נעשים על ידי מדריכים וחוקרים בתחום, דבר שמקדם דיאלוג עם השטח ולמידה הדדית ומשפר את ידיעותיו ומיצובו של המדריך/חוקר וגם נושא זה אינו נמדד. להמשיך לקרוא הערכת התרומה של ניסוי – מפת עשבייה בחיטה לצמצום שימוש בקוטלי עשבים 2022

אופטימיזציה של השקיית חימצה

בדיקת הערך הכלכלי של ניסוי היא לא פשוטה מכיוון שניסוי הוא הרבה פעמים חוליה בשרשרת של ניסויים וקשה להעריך את תרומתו של ניסוי יחיד, כמו כן ישנם ניסויים שבתהליך הביצוע שלהם נוצרו טכנולוגיות נוספות או תובנות נוספות שהייתה להם תרומה במקומות אחרים שלא נמדדים בניסוי ספציפי או לא נמדדים בכלל להמשיך לקרוא אופטימיזציה של השקיית חימצה

איתור בעיות בגידול והכנת מפת יבול באבטיח לפיצוח בחישה מרחוק – 2019

בדיקת הערך הכלכלי של ניסוי הוא לא פשוט מכיוון שניסוי הוא הרבה פעמים חוליה בשרשרת של ניסויים וקשה להעריך את ערכו של ניסוי יחיד, כמו כן ישנם ניסויים שבתהליך הביצוע שלהם נוצרו טכנולוגיות נוספות או תובנות נוספות שהייתה להם תרומה במקומות אחרים שלא נמדדים בניסוי ספציפי או בעצם לא נמדדים בכלל להמשיך לקרוא איתור בעיות בגידול והכנת מפת יבול באבטיח לפיצוח בחישה מרחוק – 2019