הערכת התרומה של ניסוי – מפת עשבייה בחיטה לצמצום שימוש בקוטלי עשבים 2022

בדיקת הערך הכלכלי של ניסוי היא מורכבת מכיוון שניסוי מסוים פעמים רבות הוא חוליה בשרשרת של ניסויים וקשה להעריך את תרומתו של ניסוי יחיד, כמו כן ישנם ניסויים שבתהליך הביצוע שלהם נוצרו טכנולוגיות נוספות או תובנות נוספות שהייתה להם תרומה במקומות אחרים שלא נמדדים בניסוי זה או לא נמדדים בכלל. ניסויים יישומיים נעשים על ידי מדריכים וחוקרים בתחום, דבר שמקדם דיאלוג עם השטח ולמידה הדדית ומשפר את ידיעותיו ומיצובו של המדריך/חוקר וגם נושא זה אינו נמדד.