איתור בעיות בגידול והכנת מפת יבול באבטיח לפיצוח בחישה מרחוק – 2019

בדיקת הערך הכלכלי של ניסוי הוא לא פשוט מכיוון שניסוי הוא הרבה פעמים חוליה בשרשרת של ניסויים וקשה להעריך את ערכו של ניסוי יחיד, כמו כן ישנם ניסויים שבתהליך הביצוע שלהם נוצרו טכנולוגיות נוספות או תובנות נוספות שהייתה להם תרומה במקומות אחרים שלא נמדדים בניסוי ספציפי או בעצם לא נמדדים בכלל