הנחיות לעונת פלחה חורף 2020 – 2019

    מחבר:
  • צליל שץ, יואב גולן, עופר גורן - שה"מ איתן סלע – ו. מגדלים גרנות

עד כה, הטמפרטורות בנובמבר גבוהות לממוצע הרב-שנתי הן מבחינת טמפ' מקסימום והן ברצף הימים החמים. הגשמים השנה התחילו בסימן משקעים פזורים ועד כה במרבית האזורים הצטברו פחות מ- 5% מהממוצע הרב שנתי

להמשך קריאה הנחיות לעונת פלחה חורף 2020 – 2019

קול קורא למחקרים במו"פ ענף הכותנה לשנת 2020

    מחבר:
  • עופר גורן

לחקלאים, חוקרים ומדריכים.
הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי כותנה לשנת 2020, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי המו"פ של הענף. את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא, ועל פי הנוהל להגשת הצעות המחקר לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף, בנוסף לדפי שער מעודכנים, סיכום עדכני של עיקרי התוצאות והממצאים עד עתה.

את הצעות המחקר הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים יש לשלוח בדוא"ל !!! להילה מלכה Hilam@moag.gov.il והעתק לח"מ ofergor@shaham.moag.gov.il עד יום ראשון 9.2.2020 בשעה 12:00 בצהרים

להמשך קריאה קול קורא למחקרים במו"פ ענף הכותנה לשנת 2020