השפעת העומד על ביצועי שלמון יפואי למספוא

    מחבר:
  • אהרון בללו
  • ליאור רובינוביץ
  • אביב אשר
  • טובה דויטש-טראובמן
  • ליאל גלילי
  • שמואל גלילי
  • מלדה איששים

שלמון יפואי בוית בשנים האחרונות במינהל המחקר החקלאי כצמח מספוא.
במסגרת זו נאספו ורובו מספר רב של אוכלוסיות בר מכל אזורי הגידול של השלמון היפואי כמעט מכל אזורי הגידול שלו בארץ.

להמשיך לקרוא השפעת העומד על ביצועי שלמון יפואי למספוא