מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים – רעים 2023

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • איתי רבינוביץ

בחלקת קינואה בקיבוץ רעים בוצע ניסוי לבחינת פיטוטוקסיות של מספר קוטלי עשבים מונעי הצצה.

קינואה מזן 1008 נזרעה ב- 3/1/23 בקרקע חצי רטובה במחזור הפלחה לאחר גידול חיטה לשחת ב- 8/1/23 בוצע ריסוס הניסוי בקוטלי עשבים מונעי הצצה, למחרת ירדו 5 מ"מ גשם שהצניעו את התכשירים לקרקע. הניסוי כלל 6 תכשירים ובקורת, הניסוי נערך בבלוקים באקראי ב-4 חזרות. גודל חלקה 2 מטר רוחב לאורך 10 מטר. העשב הדומיננטי שנבט בחלקה היה עשנן. טיפול פולסווינג 8 סמ"ק/ד' הצטיין בהדברתו המוחלטת, שאר הטיפולים הדבירו חלקית את העשנן. טיפולי דואל גולד 50, פלקס 35 ופולסווינג 8 היו ברמת בטיחות טובה למדי לקינואה ולא נבדלו סטטיסטית מהבקורת. הטיפול צלנג' 50 פגע קשה בקינואה. הניסוי לא נקצר ליבול גרעינים.

להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים – רעים 2023

סיכום מבחן ארצי זני קינואה לגרעינים, 2022

  מחבר:
 • איציק אברבנאל
 • און רבינוביץ
 • עמית רוזנברג
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר

מבחן זני הקינואה נזרע בשלושה אתרים: נירים בדרום, חוות עדן שבעמק המזרחי ואגמון החולה בעמק החולה. המבחן שנזרע בחוות עדן לא עבר את שלבי הנביטה, ולכן לא נכלל בתוצאות. במסגרת מבחני הזנים נבדקו 8 קווים וזנים. המבחן התבצע בשטחים הנמצאים במחזור פלחה מעורב עם שלחין, כאשר הגידולים שקדמו לקינואה היו דגן, חיטה או שעורה. הזנים נבדקו מבחינת יבול הגרעינים בחלוקה לאחוז א"א, לאחוז סוג א' ולאחוז סוג ב' להמשיך לקרוא סיכום מבחן ארצי זני קינואה לגרעינים, 2022

ניסויי שדה בקינואה – נגב 2022

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • איציק אברבנאל
 • יונתן עמנואל
 • מבחן זנים
 • מבחן עומדים
 • בחינת רמות חנקן וזרחן ביסוד
 • בחינת גידול קינואה בשורות לעומת זריעת שטח
 • כל התוצאות נותחו בתוכנת jmp ע"פ Tukey Kramer ברמה של P<0.05.

להמשיך לקרוא ניסויי שדה בקינואה – נגב 2022

בחינת גידול קינואה לגרעינים בשורות לעומת זריעת שטח עין השלושה 2022

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • יוחאי בן גל

הקינואה בנגב נזרעת בסוף דצמבר כך שהיא גדלה ומתפתחת בחורף תוך ניצול מי הגשמים. באביב נעשה שלב מילוי הגרעינים ולאחר מכן מתחיל שלב ייבוש הצמחים להמשיך לקרוא בחינת גידול קינואה לגרעינים בשורות לעומת זריעת שטח עין השלושה 2022

מבחן קוטלי עשבים קוטלי מגע בקינואה לגרעינים כיסופים 2022

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • עומרי נחמן
 • רונן ליבני

בחלקה מסחרית של קינואה בקיבוץ כיסופים נמצא שיבוש רב בעשבים רחבי עלים (בעיקר חרצית, חרדל, שלח ועשנן), בוצע ניסוי להדברתם במספר קוטלי עשבים קוטלי מגע להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים קוטלי מגע בקינואה לגרעינים כיסופים 2022