מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים בית ניר 2021

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • ידידיה סוויד

בחלקה מסחרית של קינואה בקיבוץ בית ניר בוצע ניסוי לבחינת פיטוטוקסיות של מספר קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים בית ניר 2021

מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים סעד 2021

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • אלעד חיות

בחלקה מסחרית של קינואה בקיבוץ סעד בוצע ניסוי לבחינת פיטוטוקסיות של מספר קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים סעד 2021

סיכום מבחני קווי קינואה 2021

 • שלושת האתרים שהיו במבחן זני הקינואה הארצי, גדלו בתנאי אקלים שונים. תנאי האקלים של הנגב ושל חוות עדן כללו מעט גשמים וטמפרטורות יחסית גבוהות, ואילו במבוא חמה היו יותר גשמים וטמפרטורות נמוכות יחסית

להמשיך לקרוא סיכום מבחני קווי קינואה 2021