נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

משרד החקלאות מפרסם נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023 להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם 2023 – תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס'2

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך ,24/05/2023 רצ"ב תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2 להמשיך לקרוא נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם 2023 – תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס'2