נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021, במסגרת הסכם המים (4) למפיקים פרטיים, שמהווה חלק ממסמך "עקרונות תמיכה בחקלאות בעמק המעיינות בעקבות תיקון 27 לחוק המים" מיום 19.4.2020, להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021

הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021-2020

    מחבר:
  • צביקה כהן

מצ"ב הבהרות לנוהל האצת טכנולוגיות חדשניות בענף הצומח. המסמך מנסה להמחיש בקצרה דוגמאות לנושאים מאושרים מול נושאים שאינם מאושרים בנוהל ההאצה שפורסם לאחרונה. עקב שאלות ופניות שעלו מהשטח. וכמובן מוזמנים לפנות למתכננים האזוריים במחוז בכל שאלה בנושא להמשיך לקרוא הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021-2020

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגריטק)

קול קורא 2021 בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה ("פיילוטים") של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה בתחומי החקלאות. במסגרת מסלול תמיכה בפיילוטים בתחומי טכנולוגיות חקלאות (אגרי-טק): טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות. תאריך אחרון להגשה: 20/01/2021

להמשיך לקרוא קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגריטק)

נהלי פיתוח הכפר 2020-2021

בשנת 2015 החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר להפעיל תכנית חומש לפיתוח הכפר. המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית, שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי הפריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה

להמשיך לקרוא נהלי פיתוח הכפר 2020-2021