בעקבות מבצע "מגן וחץ": משרד החקלאות ורשות המסים סיכמו: חקלאים בעוטף עזה יוכלו להגיש בקשות לפיצויים ב"מסלול ירוק" ייעודי לחקלאים בגין נזקים עקיפים

על רקע מבצע "מגן וחץ", משרד החקלאות מפרסם כי חקלאים בעוטף עזה יוכלו להגיש בקשות לפיצויים ב"מסלול ירוק" ייעודי לחקלאים בגין נזקים עקיפים להמשיך לקרוא בעקבות מבצע "מגן וחץ": משרד החקלאות ורשות המסים סיכמו: חקלאים בעוטף עזה יוכלו להגיש בקשות לפיצויים ב"מסלול ירוק" ייעודי לחקלאים בגין נזקים עקיפים

נוהל תמיכה לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר קיימא ביישובים באזור הנגב המזרחי לשנת 2023

נוהל זה מפורסם בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1416 מיום 8.05.2022 (להלן: "החלטת הממשלה") שעניינה תוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר קיימא ביישובים באזור הנגב המזרחי. החלטת הממשלה התקבלה בהמשך להחלטות ממשלה קודמות מס' 625 מיום 14.11.21 ומס' 1325 מיום 27.3.22 בדבר מדיניות הממשלה להקמת יישובים חדשים באזור הנגב המזרחי לשנים 2022 – 2026. נוהל זה נועד לשנת 2023. להמשיך לקרוא נוהל תמיכה לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר קיימא ביישובים באזור הנגב המזרחי לשנת 2023

נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד" / "משרד החקלאות") מקדם תכנית לניהול ולטיפול משקי ומרכזי בתוצרי הלוואי (פסולת) של חקלאות ישראל והקצה לצורך כך תקציב של עד 7 מלש"ח לשנת .2023 הארכת הנוהל לשנים נוספות כפופה להחלטת הנהלת המשרד. להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

הבהרה מס' 2 לנוהל מיכון חדשני חקלאות מדייקת וחוסך כ"א 2023 – השלמת מענק ל40% למיכון שאושר כשומר קרקע

ההבהרה שבנדון, הינה בהמשך לנוהל מיכון חדשני חקלאות מדייקת וחוסך כ"א   משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בשימור משאבי הקרקע והמים המהווים אבן יסוד בייצור החקלאי הישראלי להמשיך לקרוא הבהרה מס' 2 לנוהל מיכון חדשני חקלאות מדייקת וחוסך כ"א 2023 – השלמת מענק ל40% למיכון שאושר כשומר קרקע