נוהל תמיכה במיכון חוסך כח אדם וטכנולוגיות חדשות לשנת 2022 פרסום סופי לציבור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן:"המשרד"/"משרד החקלאות") רואה חשיבות רבה בהעלאת הפיריון בקידומה של חקלאות ישראל להמשיך לקרוא נוהל תמיכה במיכון חוסך כח אדם וטכנולוגיות חדשות לשנת 2022 פרסום סופי לציבור

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2022

מצ"ב נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות.המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות, בקישור:
 https://tmi.moag.gov.il   .ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 28.04.2022 . להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2022