נוהל התמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת השמיטה – הגשת בקשות

במסגרת נוהל התמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת השמיטה, ארגון עובדי הפלחה יגיש בצורה מרוכזת את כל הבקשות לתמיכה מטעם המגדלים להמשיך לקרוא נוהל התמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת השמיטה – הגשת בקשות