נהלי תמיכה – שנת שמיטה

מצ"ב נהלי תמיכה ייחודיים לשנת שמיטה

1.      נוהל תמיכה בהקמת בתי צמיחה במסגרת שנת שמיטה במגזר הלא יהודי.

2.      נוהל תמיכה למצעים מנותקים ולהידרופוניקה במסגרת שנת שמיטה במגזר היהודי.

תאריך אחרון להגשה – 15.3.2022 או עד גמר התקציב.

להגשת בקשה ולמידע נוסף ניתן לפנות למתכנן הרלוונטי במחוז.