ציוד למכירה

טרקטורים למכירה

טרקטורים 151-200 כוח סוס

טרקטורים 101-150 כוח סוס

טרקטורים 51-100 כוח סוס

טרקטורים עד 50 כוח סוס

טרקטורי משא ורכבים תפעוליים

טרקטורים לגינון ומכסחות דשא

טרקטורים מעל 200 כוח סוס

מיכון חקלאי למכירה

מיכון לקציר, קטיף ואסיף יבול

מיכון לריסוס, דישון והגנת הצומח

מיכון לזריעה ושתילה

מיכון לעיבוד אדמה

עגלות ומערבלי מזון, סלפים

מרסקות ומכסחות גזם

מיכון לבתי אריזה

מיכון לשחת, קש, חציר ומספוא

ציוד קצה ושונות

מלגזות שדה