הודעה על הארכת המועד להגשת בקשה לתוספת מים שפירים מיתרת הכמות הארצית לשנת 2024‎

לאור גלי החום הקיצוניים ביוני ויולי וסביר שיתרחשו גם בחודשים הקרובים, החקלאים נדרשים להשקות מעבר להקצאתם הקיימת ומבקשים תוספות מים, למנוע חריגות מההקצאה.

להמשיך לקרוא הודעה על הארכת המועד להגשת בקשה לתוספת מים שפירים מיתרת הכמות הארצית לשנת 2024‎

הזמנה להגיש עמדות בהליך מקוצר בדבר הכוונה לקבוע הוראות שעה שונות במשק המים – מלחמת חרבות ברזל

שלום לכולם,
לאחר אישור מהיר של המועצה, פרסמה להערות הציבור לפני זמן קצר לתקופה מקוצרת, שורת כללי מים, לעזרה להתמודדות עם המצב.

להמשיך לקרוא הזמנה להגיש עמדות בהליך מקוצר בדבר הכוונה לקבוע הוראות שעה שונות במשק המים – מלחמת חרבות ברזל