טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020

להלן טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף -2020, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. באמצעות אתר קשרי ממשל ניתן לשלוח הערות עד ליום ב' בשבט התש"פ (28/01/2020)  http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx להמשך קריאה טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020

עמדת מים לישראל והתאחדות חקלאי ישראל לתקנות אמות המידה

להלן עמדת מים לישראל בנושא מכסות שהוגשה למשרד החקלאות היום. רשות המים קבעה את המכסות המצרפיות לפני שבוע. לדעתנו הן נמוכות מידי. לכן הגשנו ערעור שלא התקבל. אבל השאירו פתח לתוספות באפריל במידה ותהיה שנה גשומה. השנה משרד החקלאות התחיל לעבוד מוקדם וההקצאות שבדרך כלל נשלחות אליכם באפריל, ישלחו בשבועות הקרובים. רצוי מאוד שכל ישוב או אגודה הרוצים תוספת מכסות לעומת השנה שעברה, ישלח עוד השבוע מכתב למרכז המים האזורי של משרד החקלאות, עם העתק לחנה טובי ואל מים לישראל
להמשך קריאה עמדת מים לישראל והתאחדות חקלאי ישראל לתקנות אמות המידה

פרסום נתוני צריכת המים לשנת 2018 ומתן אפשרות לערער

להלן קישור לפרסום רשות המים של נתוני צריכת המים בשנת 2018 ברמת צרכנים מפורטים. ניתנת אפשרות לצרכנים להגיש השגה בנוגע לנתונים ולתקנם במידת הצורך עד לתאריך 29.12.2019. נתוני הצריכות עשויים לשמש בסיס להקצאות מים שפירים לחקלאות בשנה או בשנים הבאות

להמשך קריאה פרסום נתוני צריכת המים לשנת 2018 ומתן אפשרות לערער