הקצאות מים לשנת 2024

חקלאים יקרים,
פורסם ספר הקצאות המים באתר רשות המים.

להלן קישור לספר ההקצאות:
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/book_water_quotas02

בהתאם לכך, תאריך אחרון להגשת בקשות לתוספות מים לשנת 2024 הוא 10.4.2024
להלן טבלת לוח זמנים להגשת בקשות שונות בנושא הקצאות מים לשנת 2024:

נושא

מועד אחרון להגשת בקשות למחוז

טופס בקשה רלוונטי

תוספת שפירים

10.04.2024

טופס 1

תוספת שפד"ן

אין יתרה לתוספות השנה

מיזמים

31.05.2024

טופס 2 + טופס 3

בע"ח

31.10.2024

טופס בקשה לבעלי חיים + טופס 3

ניודי מים

31.10.2024

טופס העברת מים

העברות מים

14.11.2024

טופס העברת מים

 

ניתן להגיש את הבקשות למתכנן הישוב הרלוונטי במחוז.