עדכון הגנות 2023 + טופס הזמנת הגנות חיטה 2023 מעודכן

    מחבר:
  • דורון אליהו
  • דיויד לוי

שוק הסחורות ממשיך להיות תנודתי אך מחיר החיטה בבורסה עדיין גבוה. נכון להיום חיטת יולי 2023 נסחרת ב-857 סנט לבושל השווה ערך ל כ-400 $ לטון.  להמשיך לקרוא עדכון הגנות 2023 + טופס הזמנת הגנות חיטה 2023 מעודכן

הסבר על הגנות חיטה‎

מזה שנים רבות, פועל הארגון להגנה על מחירי החיטה. הגנה על המחיר משמעה הפחתת הסיכון במידה ומחיר החיטה בעת הקציר ירד לרמה שאיננה רצויה. בקציר האחרון מחיר הבורסה הממוצע עמד על 453 סנט לבושל המבטא מחיר של 251 $ לטון (כולל פרמיה, הובלה ימית וביטוחים שונים). כרגע ניתן לרכוש הגנות בפול B שהינו גבוה ממחיר הבורסה של הקציר האחרון ב-77 סנט (כ-28 $ לטון) ולהבטיח מחיר מינימום ידוע הגבוה מהקציר האחרון

להמשיך לקרוא הסבר על הגנות חיטה‎

הזמנת הגנות מחיר ליבולי חיטה 2021

כמדי שנה, אנו מציעים לחקלאים מודל לרכישת הגנות מראש על ידי הזמנת מסגרת לחוזים לפי מדרגות (פּוּלים) שמאפשר ביצוע הגנות בפרקי זמן קצרים כשתנאי השוק מאפשרים זאת. ברגע שמחיר המטרה של פול כלשהו מושג, מתבצעת רכישה של חוזים להבטחת טווח המחיר של הפול. המודל מאפשר למגדל גמישות בבחירת פולים, מתבסס על הסכמה מראש של הספק לממן את ההגנות במידה ויירכשו ולא עולה כסף אם אין רכישה. על כן, המגדל יכול לבנות בפשטות מסגרת כבר היום לעונת 2021 ולהבטיח מחירים שהינם גבוהים ממחירי 2020

להמשיך לקרוא הזמנת הגנות מחיר ליבולי חיטה 2021