חברי דירקטוריון (ועד הנהלה)

חברי דירקטוריון ארגון עובדי הפלחה:

יעקב בכר מענית
עודד זבולון  צאלים
מיקי לזר משואות יצחק
רז נור עין חרוד איחוד
שגב ירבעם אורטל
ארז בדש מושבי הנגב
איתן אביבי עין חרוד איחוד
יגאל הוך רעים
גדי ביתן יושיביה
מיכה דורון העוגן
עומר דינר סאסא
רן פרדמן רוחמה