חברי דירקטוריון (ועד הנהלה)

חברי דירקטוריון ארגון עובדי הפלחה:

יעקב בכר מענית (יו"ר)
עודד זבולון  צאלים
מיקי לזר משואות יצחק
רז נור עין חרוד איחוד
שגב ירבעם אורטל
אייל בלום מושבי הנגב
איתן אביבי עין חרוד איחוד
יובל פונרו מולדת
גדי ביתן יושיביה
מיכה דורון העוגן
מירון שיפר כפר מסריק
רן פרדמן רוחמה