לשכות הדרכה

לשכות הדרכה:

לשכה כתובת טלפון
לשכת הדרכה לכיש ד.נ. לכיש דרום, קרית גת 08-6883701/5
לשכת הדרכה עכו יד נתן, עכו 04-9853011
לשכת הדרכה קרית שמונה 04-6944977/9
לשכת הדרכה מחוז העמקים 04-6489100
לשכת הדרכה נגב מרכז חקלאי גילת 08-9920999