מפקד החקלאות הארצי 2017 – ממצאים ראשוניים

בחודש מרץ 2019 סיימה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את איסוף הנתונים במסגרת מפקד החקלאות הארצי 2017. זאת לאחר כמעט 40 שנה שבהן לא התקיים מפקד חקלאות בישראל (המפקד האחרון התקיים ב-1981 וסקר מקיף התבצע ב-1995)

להמשך קריאה מפקד החקלאות הארצי 2017 – ממצאים ראשוניים

טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020

להלן טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף -2020, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. באמצעות אתר קשרי ממשל ניתן לשלוח הערות עד ליום ב' בשבט התש"פ (28/01/2020)  http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx להמשך קריאה טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020

תיקון תעריפי מים

להלן תיקון לתעריפי המים לצרכן ולחקלאות. הטעות בנתון של תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד בחודש יולי 2019. במקום 8.911 הנתון צריך להיות 9.613, ובינואר 2019 במקום 8.713 הנתון צריך להיות 9.415. כמו כן שיעור השינוי בטבלה 2 ברכיב מים ללא מע"מ 7% ולא 5.6% כפי שהיה רשום. בנוסף, במים לחקלאות התווסף הנתון של תעריף מים לאדמות כבול

להמשך קריאה תיקון תעריפי מים

צמח חודש ינואר – כתמה עבת שורשים

    מחבר:
  • איתן סלע

הגדרת המין: "צמחים רב שנתיים בעלי ציצת שורשים מעובים ועלים הערוכים בשושנת . הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים; המעטפת רעופה; המצעית חשופה. צבע הפרחים צהוב. הזרעונים בעלי קווי אורך וגבשושים; זרעוני ההיקף מחודדים כלפי מעלה למקור קצר המסתיים בנזר מצויץ; זרעוני המרכז בעלי מקור וציצית בלתי נשירה העשויה זיפים מנוצים וארוכים (שבסיסם מורחב) ומוקפת זיפים פשוטים מעטים וקצרים"

להמשך קריאה צמח חודש ינואר – כתמה עבת שורשים