רגלת הגינה(ריג'לה) – Portula'ca

    מחבר:
  • איתן סלע

מאפייני המשפחה: "עשבים בעלי עלים בשרניים; הגביע בעל 2 אונות; הכותרת בת 4 – 6 עלים, הקבועים על הגביע; האבקנים מעורים בבסיס עלי הכותרת; השחלה תחתית למחצה; ביציות וזרעים מרובים; ההלקט קרומי ונפתח על ידי מכסה להמשיך לקרוא רגלת הגינה(ריג'לה) – Portula'ca