השתלמות בקרה פנים ארגונית בקיבוץ ובאגודה שיתופית

כולנו מחפשים שיטות שיסייעו לנו לנהל בצורה טובה יותר את הארגון שבראשו אנו עומדים. ככל שפעילויות הארגון רבות יותר והארגון מורכב יותר כך האתגר הניהולי קשה יותר. ניהול אגודה שיתופית ובעיקר ניהול קיבוץ הינו אחד מסוגי הניהול היותר מורכבים. מנגנוני בקרה פנים ארגונית, המוטמעים בתאגיד או בקיבוץ כחלק משגרת הניהול מבטיחים תאימות הביצוע למטרות וליעדים שנקבעו בתכנית, תורמים לאיתור אי סדרים, זיהוי הזדמנויות והתמודדות עם מצבים מורכבים ואי וודאות.

להמשיך לקרוא השתלמות בקרה פנים ארגונית בקיבוץ ובאגודה שיתופית

קורס חקלאות אורגנית למתקדמים

חקלאים יקרים,
בסוף חודש אפריל יוצא לדרך "קורס חקלאות אורגנית למתקדמים" של טוב השדה, הארגון לחקלאות אורגנית בישראל. הקורס מתאים לא רק לחקלאים אורגניים, אלא גם לאלו המתעניינים בדרך האורגנית ובפרקטיקות מהתחום.

להמשיך לקרוא קורס חקלאות אורגנית למתקדמים