השתלמות בקרה פנים ארגונית בקיבוץ ובאגודה שיתופית

כולנו מחפשים שיטות שיסייעו לנו לנהל בצורה טובה יותר את הארגון שבראשו אנו עומדים. ככל שפעילויות הארגון רבות יותר והארגון מורכב יותר כך האתגר הניהולי קשה יותר. ניהול אגודה שיתופית ובעיקר ניהול קיבוץ הינו אחד מסוגי הניהול היותר מורכבים. מנגנוני בקרה פנים ארגונית, המוטמעים בתאגיד או בקיבוץ כחלק משגרת הניהול מבטיחים תאימות הביצוע למטרות וליעדים שנקבעו בתכנית, תורמים לאיתור אי סדרים, זיהוי הזדמנויות והתמודדות עם מצבים מורכבים ואי וודאות.

מטרת ההשתלמות להקנות למשתתפיה כלים לבקרה פנים ארגונית שתסייע להם לייעל ולשפר את ניהול האגודה השיתופית או הקיבוץ.

ההשתלמות מיועדת למנהלים בכירים וחברי הנהלות בקיבוצים ובאגודות שיתופיות: יו"ר וחברי ועד הנהלה, יו"ר קיבוץ/כלכלי/קהילתי, רכז וחברי ועדת הביקורת, מנהל עסקים/קהילה, מנהלי ענפים ופעילויות בקיבוץ.

5 מפגשים שבועיים: בימי שני 9:00 – 12:30, בין המועדים הבאים: 3/6/24 – 1/7/24

לקריאת הפרסום המלא וטופס רישום