הודעה של רשות האוכלוסין וההגירה בדבר הגשת בקשות להארכת תקופת שהותם המותרת של עובדים זרים בחקלאות הנמצאים בישראל כדין בשנה שישית

חקלאים יקרים,
מצ"ב הודעה מרשות האוכלוסין וההגירה.

להמשיך לקרוא הודעה של רשות האוכלוסין וההגירה בדבר הגשת בקשות להארכת תקופת שהותם המותרת של עובדים זרים בחקלאות הנמצאים בישראל כדין בשנה שישית

הודעה משותפת למשרד החקלאות ורשות המיסים: משרד החקלאות ורשות המסים חתמו הסכם לפיצוי מגדלי מטעים ופירות הדר

#הודעת_דוברות #חרבות_ברזל #פיצויים #פירות_הדר #מטעים #רשות המיסים

להמשיך לקרוא הודעה משותפת למשרד החקלאות ורשות המיסים: משרד החקלאות ורשות המסים חתמו הסכם לפיצוי מגדלי מטעים ופירות הדר

נוהל להגשת בקשות לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים וקבלני עיבוד אשר העסיקו עובדים פלסטיניים בחקלאות

חקלאים יקרים,
פורסם נוהל להגשת בקשות לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים וקבלני עיבוד אשר העסיקו עובדים פלסטיניים בחקלאות.

להמשיך לקרוא נוהל להגשת בקשות לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים וקבלני עיבוד אשר העסיקו עובדים פלסטיניים בחקלאות