חוזר מקצועי ברית פיקוח – מבט 116/23: אורכות לדיווחים ותשלומים לרשות המסים – הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל"

חקלאים יקרים,
רשות המסים הכריזה על אורכות לדיווחים ותשלומים בשל מלחמת "חרבות ברזל".

להמשיך לקרוא חוזר מקצועי ברית פיקוח – מבט 116/23: אורכות לדיווחים ותשלומים לרשות המסים – הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל"

טיוטת תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (הוראת שעה – חרבות ברזל)

חקלאים יקרים,
פורסם התזכיר שיסדר פעילותם והכסף שייגבו (הסכום המרבי המותר לגבייה בענף החקלאות במסגרת התקשרות בין לאומית עומד על 2,963.02 שקלים חדשים והוא מתווסף לתשלום החוזי המרבי המותר לגבייה העומד על 4,012.19 שקלים חדשים במסגרת הסכם שבין לשכה פרטית לבין לשכה הזרה).

להמשיך לקרוא טיוטת תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (הוראת שעה – חרבות ברזל)

עידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות בשכר

חברים יקרים,
במסגרת שיתוף פעולה בין משרד החקלאות לשירות התעסוקה, להלן קישורים להגשת טפסים ע"י חקלאים שמעוניינים להעסיק עובדים ישראלים בחקלאות בשכר ועובדים שמעוניינים לעסוק בחקלאות.

להמשיך לקרוא עידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות בשכר