מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים בישובים כפריים

שלום רב,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים בישובים כפריים, אשר מקיימים פעילות חקלאית נרחבת לשנת 2024.

בהמשך להחלטת ממשלה שמספרה 1377 מיום 04.02.2024 שעניינה "תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית – תיקון החלטת ממשלה", משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות להגשת בקשות תמיכה עפ"י "מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים בישובים כפריים, אשר מקיימים פעילות חקלאית נרחבת" עבור שנת 2024 (שפורסמו על ידי משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשנת 2023).

בקשות התמיכה לשנת 2024, יוגשו למשרד החקלאות באמצעות מערכת מרכב"ה בלבד.

פרטי איש קשר: עוזי שץ, טלפון: 03-9485927, 050-6241415 ובדואר האלקטרוני: uzis@moag.gov.il.

לתשומת ליבכם, כיוון ההגשה נערכת במערכת ממוחשבת שעלולות להיווצר בה תקלות ועומס, על כן מומלץ להזדרז ולהגיש את הטפסים בהקדם ולא להמתין לרגע האחרון.

ניתן להגיש בקשות תמיכה עד לתאריך א' בתמוז תשפ"ד, 11 ביולי 2024 (יום ה' בשבוע), בשעה 00:00.