ההזמנה לכנסי סיכום מחקרים בגדש וירקות שבוצעו בעמק החולה ב- 2020

פיתוח קינואה לגידול פלחה חדש, שיפור השקייה בעזרת GPS, בקרת השקיה בעגבניות לתעשייה בעזרת חישה מרחוק ומקרוב בגליל העליון, ניסויים בהתמודדות עם פטריית הקרקע מסוג קשיון רולפסי ועוד מחקרים חדשים
להמשיך לקרוא ההזמנה לכנסי סיכום מחקרים בגדש וירקות שבוצעו בעמק החולה ב- 2020