דיווח שבועי מגדלי הדרום – 14.10.2021

לחלום את מגדלי הדרום "….מטרת העל היא להגיע מאיסוף תוצרי החשיבה המשותפת לבניית תוכנית עבודה רב-שנתית, באופן שיגביר זיקה וערך מוסף להתארגנות. נחלום את תמונת העתיד של מגדלי הדרום לשנים הקרובות" להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 14.10.2021

לטובת הדור הבא בחקלאות ישקיע משרד החקלאות 35 מיליון ₪ בחקלאים "חדשים" ובחקלאים "חוזרים" שלא היו פעילים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר, הנחה לקדם מתווה תמיכה לקליטת חקלאים חדשים והצערת העוסקים בחקלאות באמצעות תמיכה ייעודית של המשרד לקליטת תושבים חדשים בישובים חקלאיים, בדגש בפריפריה להמשיך לקרוא לטובת הדור הבא בחקלאות ישקיע משרד החקלאות 35 מיליון ₪ בחקלאים "חדשים" ובחקלאים "חוזרים" שלא היו פעילים

נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנים 2021-2022

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ( להלן:"המשרד"/ "משרד החקלאות") רואה חשיבות רבה בהעלאת הפריון  בקידומה של חקלאות  ישראל להמשיך לקרוא נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנים 2021-2022