עובדים זרים – נוהל הגשת בקשה לתוספת עובד/ים לחקלאים פעילים שהגדילו את שטחיהם

חקלאים יקרים,
פורסם נוהל הגשת בקשה לחקלאים פעילים שהגדילו את שטחיהם להגשת בקשה לקבלת היתר העסקה לעובד/ים זר/ים נוסף/ים לשנת 2024.

להמשיך לקרוא עובדים זרים – נוהל הגשת בקשה לתוספת עובד/ים לחקלאים פעילים שהגדילו את שטחיהם