קול קורא – הצעות להפחתת נטל הרגולציה לעסקים

חקלאים יקרים,
מכירים רגולציה שמשפיעה על יוקר המחיה ופעילות העסק?
שתפו אותנו כדי להשפיע על הפחתת הנטל לעסקים.

בעלי עסקים, אנחנו רוצים לשמוע מה מפריע לכם ומקשה עליכם.

אנחנו מזמינים אתכם להשפיע ולהשתתף בשאלון קצר של רשות האסדרה במשרד ראש הממשלה במטרה לקדם תיקונים להפחתת נטל רגולטורי עודף שמשפיע על יוקר המחייה.

מהי רגולציה (אסדרה)?
חובות שהממשלה יכול לאכוף – חוקים, תקנות, רישיונות ונהלים ממשלתיים.

מה מחפשים בשאלון?
הוראות שעולה הרבה כסף לעמוד בהן, דרישות לא הגיוניות או הוראות סותרות.

ההצעות שתשלחו יסייעו למשרד ראש הממשלה לאתר בעיות שמצריכות טיפול, ולפעול כדי להקל עליכם.

– ניתן להגיש אנונימית
– הרעיונות יבחרו תוך התייחסות להשפעתם על יוקר המחיה
– עמדתכם תהווה כלי תומך החלטה חשוב לטובת ביצוע המיפוי והתעדוף

נשמח לשמוע את עמדתכם בנושאים אלו

להגשת הצעות