נוהל העברת המלצה למתפ״ש למתן אישור חריג להעסקה של עובדים פלסטינים חיוניים מאיו"ש בענף החקלאות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

חקלאים יקרים,
מצ"ב נוהל העברת המלצה למתפ״ש למתן אישור חריג להעסקה של עובדים פלסטינים חיוניים מאיו"ש בענף החקלאות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" לצורך שמירה על הרציפות התפקודית והבטחת ביטחון המזון.

נוהל זה נועד לקבוע את הקריטריונים להעברת המלצת האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, למתן אישור חריג להעסקת עובדים פלסטינים חיוניים מאיו"ש בענף החקלאות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", הניתן על ידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים על מנת לסייע למשק לפעול ברציפות ככל הניתן על ידי מתן מענה למצוקת כח אדם אשר ביכולתו להשפיע על רציפות המשק החיוני במהלך המלחמה.

בהתאם לנוהל, רשאים להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן אישור חריג להעסקה של עובדים פלסטינים חיוניים מאיו"ש, עוסקים בענף החקלאות אשר בשנת 2023 החזיקו בהיתר (עונתי או קבוע) להעסקת עובד/ים פלסטיני/ים מאיו"ש אשר לא בוטל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ואשר לא מצאו להם תחליף, ובלבד שפעילותם החקלאית של המבקשים במועד הנוכחי חיונית למשק לצורך שמירה על הרציפות התפקודית והבטחת ביטחון המזון של האוכלוסייה בתקופת המלחמה ובהתאם אושרו כמפעלים חיוניים בהתאם להוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.

מצ"ב הנוהל המלא