הארכת שיפוי השכר למפונים לחודש ינואר 2024

חקלאים יקרים,
במטרה למנוע הוצאה לחל"ת או פיטורים של אנשים שפונו מביתם, בכוונת משרד האוצר להאריך את החזר השכר למעסיקים, המעסיקים אנשים שפונו בכפוף להחלטות הממשלה, גם לחודש ינואר.

להמשיך לקרוא הארכת שיפוי השכר למפונים לחודש ינואר 2024

נוהל תמיכה לחקלאים פעילים לקבלת ערכת התגוננות אישית הכוללת אפוד וקסדה

שלום רב,
ראו נוהל תמיכה לחקלאים פעילים לקבלת ערכת התגוננות אישית הכוללת אפוד וקסדה, אשר מפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה לחקלאים פעילים לקבלת ערכת התגוננות אישית הכוללת אפוד וקסדה