הודעה של רשות האוכלוסין וההגירה בדבר הגשת בקשות להארכת תקופת שהותם המותרת של עובדים זרים בחקלאות הנמצאים בישראל כדין בשנה שישית

חקלאים יקרים,
מצ"ב הודעה מרשות האוכלוסין וההגירה.