נוהל להגשת בקשות לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים וקבלני עיבוד אשר העסיקו עובדים פלסטיניים בחקלאות

חקלאים יקרים,
פורסם נוהל להגשת בקשות לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים וקבלני עיבוד אשר העסיקו עובדים פלסטיניים בחקלאות.


מדובר בסבב הגשה נוסף על מנת לאפשר לחקלאים וקבלני עיבוד אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשה בסבבים הראשון והשני.

תאריך אחרון להגשה: 15.04.2024
הגשת הבקשה מקוונת. לפרטים: הגשת בקשה