נוהל תמיכה בתכנון ליישובי חבל תקומה 2024

שלום רב,
משרד החקלאות וביטחון המזון מפרסם את נוהל תמיכה בתכנון ליישובי חבל תקומה 2024 להערות הציבור.
ראו התייחסות למסלולי תמיכה לתכניות אב לחקלאות, ותכניות מתאר מפורטות חקלאיות, יישוביות או נקודתיות – ע"מ 2

כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפנייה לדואר האלקטרוני- DanaKo@moag.gov.il לידי גב' דנה קוטלר ימהרן.
בנושא הפניה יש לציין "הערות ציבור לנוהל תמיכה בתכנון לחבל תקומה 2024".

את הפניות יש להעביר עד ליום ראשון, ח' תמוז תשפ"ד, ה-14.7.2024.

מצ"ב קישור לפרסום המלא: https://www.gov.il/he/pages/support_procedure_takuma_region_2024_for_public_comments