הזמנה להגיש עמדות בהליך מקוצר בדבר הכוונה לקבוע הוראות שעה שונות במשק המים – מלחמת חרבות ברזל

שלום לכולם,
לאחר אישור מהיר של המועצה, פרסמה להערות הציבור לפני זמן קצר לתקופה מקוצרת, שורת כללי מים, לעזרה להתמודדות עם המצב.

החשוב לחקלאות הינו מתן אפשרות לכל חקלאי בעל הקצאת מים לצרוך 30% ממכסתו ללא תעריף חריגה – בתעריף חקלאי רגיל עד לסוף שנת 2023. פעולה זו, מייתרת (מנסיון עבר) את מרבית הניודים והעברות. אם חקלאי צריך יותר, יכול להגיש בנוסף בקשה לניוד או העברה בהתאם לכללי המים. לאחר הערות הציבור, זה יובא שוב לאישור המועצה, ופרסום ברשומות.

לחצו כאן למידע והגשה >> https://bit.ly/47gu5BF