ציוד השקיה בטפטוף והתאמתו לאיכות המים

  מחבר:
 • זאב יחיאלי
 • מוטי פלדלייט

בשנים האחרונות נדרשים המפעילים של מערכות הטפטוף לעשות שימוש במגוון רחב ומשתנה של איכויות מי השקיה ומשטרי עבודה. מצב זה נוצר כתוצאה ממספר תהליכים:

 • כניסה לשימוש של מים מותפלים וקולחים שמי הרקע שלהם הם מים מותפלים.
 • שיפור איכות הקולחים להשקיה.
 • כניסה לפועל של תקנים המאפשרים שימוש באיכויות שונות של קולחים להשקיה.
 • דרישות חדשות של משטרי השקיה (השקיה בפרקי זמן קצרים – פולסים, השקיה נשלטת ע"י חישה מרחוק של מצב הגידול והקרקע, וכו').

מצב זה מחייב בחינה מחדש של הידע המצוי בידי מפעילי הציוד, ומציאת דרכים לבדוק את התאמת הציוד לאיכות מים ספציפית. להמשיך לקרוא ציוד השקיה בטפטוף והתאמתו לאיכות המים

פיתוח בדיקה אוטומטית ורציפה של כושר סינון במי השקיה

  מחבר:
 • זאב יחיאלי
 • מוטי פלדלייט

מצבי סתימה במערכות השקיה, ובעיקר מערכות המשקות בקולחים בטפטוף, גורמים לבעיות קשות. הבעיות מתבטאות בסתימת מסננים, מערכות הולכה וטפטפות, הגורמים להשקיה לא אחידה ולמחסור במים לגידול. היווצרות גורמי סתימה היא תוצאה של אינטראקציה בין איכות המים לתנאי הסביבה, ופעמים רבות היא קשה לחיזוי ולבדיקה ע"י פרמטרים מקובלים של איכות מים. כאמור, גורמי סתימה הם תופעה נפוצה במערכות המשקות בקולחים, והתרחבות השימוש בקולחים יצר צורך ליצירת מדד לרמת גורמי הסתימה במי ההשקיה.  

להמשיך לקרוא פיתוח בדיקה אוטומטית ורציפה של כושר סינון במי השקיה