סקר הנדסי תברואי במערכות אספקת מי שתייה

החל משנת 2009 משרד הבריאות דורש לבצע "סקר תברואי מניעתי" – סקר תברואי המתבצע באופן תקופתי במתקני הפקה, במתקני טיפול ובמערכת אספקת מים ובסביבתם

ספק מים, כולל קיבוץ או מושב,  הרוכש מים מחברה חיצונית (לדוגמת מקורות) ומספק אותם לחבריו, נדרש לעשות סקר במערכת האספקה אחת ל- 10 שנים.

ספק שיש ברשותו קידוח המספק מי שתייה, נדרש לבצע סקר תברואי מניעתי בקידוח אחת ל– 5 שנים וספק שיש ברשותו מתקן טיפול במי שתייה, נדרש לבצע סקר אחת לשנה.

לעיון בתקנות משרד הבריאות בקישור הבא: https://www.health.gov.il/hozer/bsv_10812b.pdf

 

הכללים נכתבו ואושרו בשנת 2009, משמע עד סוף 2019 חולפות להן 10 שנים וכל ספק מים, מושב או קיבוץ, צריך להציג סקר בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מדור איכות מים בארגון עובדי המים, בניהולו של מוטי פלדלייט, מבצע סקרים אלו חדשות לבקרים וקורא לכם לא להיות אדישים לנושא .

הדרישה, היא חובה ומשמעות אי קיומה- פלילית.
הפתרון זמין לכם באמצעות ארגון עובדי המים.

לפרטים והזמנות יש ליצור קשר עם מוטי פלדלייט:
050-3750674, motif@iwwa.co.il

או עם המשרד: 09-7903444