פרסום תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור

מצ"ב קישור לטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה)(תיקון), התש"ף-2020. ניתן להעיר על התקנות עד לתאריך 6/6/2020. כידוע, מהודעה קודמת בנושא, אמורה להתקבל תוספת מים שפירים משמעותית לשנת 2020. ההחלטה במועצת רשות המים על התוספת אמורה להתקבל במהלך חודש יוני

להמשך קריאה פרסום תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור

תיקון כללי המים של רשות המים והגדלת הקצאת המים לחקלאות לשנת 2020

בהתאם לטיוטת כללי המים המצורפת, ובכפוף לשימוע והחלטת מועצת רשות המים, בכוונת רשות המים להקצות תוספת מים שפירים משמעותית לחקלאות כמפורט בטיוטת הכללים. לאחר שהחלטה זו תתקבל, ובהתאם לכללים שיקבע שר החקלאות, בכוונת המשרד לחלק מירב תוספת זו באופן רוחבי, ללא צורך בהגשת בקשה. יש לציין, כי תוספת זו הינה תוספת חד פעמית לשנת 2020, ואין לבצע השקעות ארוכות טווח על בסיס תוספת זו. הצפי לאישור התוספת ברשות המים – ביוני, וחלוקת התוספות ע"י המשרד מיד לאחר מכן. בקשות למיזמים חדשים, בעלי חיים, העברות מים ממשיכים לפי לוח הזמנים שהופץ מוקדם יותר השנה

להמשך קריאה תיקון כללי המים של רשות המים והגדלת הקצאת המים לחקלאות לשנת 2020

מתוקה יותר מתמיד – רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת

רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת על ידי מעבדת שירות השדה של צמח ניסיונות. מהנתונים עולה כי ריכוז הכלורידים במי הכנרת, עומד על 285 מ"ג לליטר, הרמה הנמוכה ביותר מזה חמש שנים

להמשך קריאה מתוקה יותר מתמיד – רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת

הגדלת הקצאת מים לחקלאות ב-2020

השבוע קיבלתם את הקצבות המים שלכם (מצורף קובץ הקצבות). לאחר שנקבעו ההקצבות (והופץ החוזר) הועלתה כוונה להגדיל את המכסות של המים השפירים ב- 20% (מכתב גיורא מ- 1 לאפריל, פנית משרד החקלאות). לכן, הרישיון שקיבלתם הנו היסטוריה. הגדלה זו למעשה תאפשר לכל חקלאי להשתמש בכמות בלתי מוגבלת. ברור שלא נתקרב למכסה זו ברמה המצרפית.

הבעיה הנה שההליך לוקח זמן ולכן בפועל תקבלו את הרישיון המוגדל רק באוגוסט. הכוונה שלהם הינה שהתוספת תהיה שווה לכולם בשיעור של 20%. מכיוון שעל דו-גידול מחליטים עכשיו, ביקשנו מכתב הבהרה. המקסימום שהצלחנו לקבל הנו המכתב המצורף (הגדלת הקצאות… בעקבות התפרצות הקורונה). בשיחות לא רשמיות הובטח לנו שלא יינתן קנס על שימוש יתר לאף חקלאי.

לכן ההמלצה שלנו הנה לתכנן את גידולי הקיץ, כולל אפשרות לדו גידול וכולל שימוש נוסף של 20% במים שפירים. אנחנו מאמינים שרשות המים תעמוד במילה שלה

להמשך קריאה הגדלת הקצאת מים לחקלאות ב-2020