נהלי הסכם המים לשנת 2020

מצ"ב נהלי הסכם המים לשנת 2020:

 1. נוהל הסכם המים 3 – לצרכני מקורות.
 2. נוהל הסכם המים 4 – למפיקים פרטיים.

שימו לב כי בנוהל הסכם המים 4 למפיקים פרטיים, ובשונה משנה שעברה, לגבי צרכנים שיבחרו במסלול משולב, תשלום התמיכה במזומן בגובה 20% מסכום הזכאות, ישולם בשני תשלומים שנתיים שווים. קרי, תשלום של 10% (מתוך ה- 20%) ישולם בשנה של קבלת כתב האישור ותשלום נוסף של ה- 10% הנותרים (מתוך ה- 20%) ישולם בשנה העוקבת.

למידע נוסף והגשת בקשה יש לפנות למתכנן האזורי הרלוונטי.

נוהלי התמיכה מפורסמים בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתם בשנות הנוהל בכלל ובשנת 2020 בפרט.

הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור ועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר

להמשך קריאה נהלי הסכם המים לשנת 2020

הקצאות מים לשנת 2020

אמות המידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2020 נחתמו ע"י שר החקלאות – מצ"ב.

להלן עיקרי הדברים, דגשים והסברים:

 1. רישיונות תחילת שנת 2020:
 • בימים האחרונים צרכנים החלו לקבל את רישיונות המים לשנת 2020.
 • הקצאת תחילת השנה שווה להקצאת תחילת שנת 2019.
 • צרכנים שקיבלו תוספות בגין בע"ח ומיזמים חדשים במהלך שנת  2019 – ההקצאה תעודכן בקרוב בגובה התוספת שניתנה ב- 2019.
 • צרכנים שקיבלו תוספת בשנת 2019 בגין מטעים צעירים או תוספת פיתוח – התוספת תעודכן בקרוב בגובה התוספת שניתנה ב- 2019.
 1. תוספות במהלך השנה:

סה"כ התוספת תקבע בהתאם לכמות המשקעים בסוף חודש מרץ, מקסימום 325 מלמ"ק. (נכון ל9.2.20 התוספת עומדת על 20 מלמ"ק).

 • תוספות אוטומטיות ללא צורך בהגשת בקשה:

צרכנים שקיבלו תוספת אוטומטית בשנת 2019 – יקבלו לאחר סיום עונת הגשמים, תוספת בשיעור יחס התוספות הארצית כפול היקף התוספת שקיבל ב- 2019. צרכנים אלו יקבלו תוספת אוטומטית.

 • מקרים נוספים בהם יש צורך להגיש בקשה והבקשה תיבחן:
  צרכנים שנטעו מטעים אחרי 1.1.2016. יקבלו עד נורמת הצריכה או הכמות המבוקשת הקטן מבין השניים. במקרה זה יש להציג בנוסף לטופס בקשה, אחד מהמסמכים הבאים:
   • חשבוניות על שתילים.
   • תצלום אוויר של השטח המדובר לפני ואחרי הנטיעה
   • אישור חתום ע"י המתכנן לאחר בדיקתו.

ללא אחד האישורים הבאים – הבקשה לא תידון.

צרכנים המעוניינים להגדיל פעילות, בקשתם תיבחן אם תישאר יתרת מים לחלוקה.

 1. מיזמים חדשים ובעלי חיים:

            הגשת בקשות למיזמים חדשים עד 31.5.2020. ובקשות לבעלי חיים עד 31.10.2020.

 1. לוחות זמינים להגשת בקשות:
נושא מועד אחרון לקבלת  בקשות במחוזות משרד החקלאות
תוספת שפירים 30.4.2020
מיזמים 31.5.2020
בע"ח 31.10.2020
ניודי מים 31.10.2020
העברות מים 14.11.2020
עדכון תקרה שוטף
תיקונים שוטף
עדכון פרטי צרכן שוטף

למידע נוסף ולהגשת בקשות נא לפנות למתכננים האזוריים במחוז.

להמשך קריאה הקצאות מים לשנת 2020

משק המים והחקלאות בראי מודל הידרו-כלכלי

  מחבר:
 • עידו קן
 • ישראל פינקלשטיין

חזון משרד החקלאות: אספקת מרבית המזון הטרי בהתבסס על יצור מקומי וללא העלאת מחירים ניכרת. מהיעד הנ"ל נגזרת מדיניות תמיכה חקלאית, מים, עובדים זרים, כיסוי, סיוע בהשקעות וכו'.

להמשך קריאה משק המים והחקלאות בראי מודל הידרו-כלכלי

מגמות בפיתוח משק המים

הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים) היא הגוף הממשלתי המוסמך על פי חוק לרכז את הטיפול בכלל ההיבטים הנוגעים למשק המים והביוב בישראל ובכלל זה ניהולו, תפעולו ואסדרתו. המטרה העיקרית של רשות המים היא לאפשר אספקת מים סדירה ואמינה לכל צרכני המים באיכות ובכמות הנדרשת, במחירים סבירים, תוך שימור מקורות המים לדורות הבאים

להמשך קריאה מגמות בפיתוח משק המים