דיווחי אספקת מים לשנת 2022

בהתאם לכללי המים, חייב ספק מים לדווח לרשות המים, עד ה-15 לחודש פברואר, דיווח שנתי על אספקת המים בישוב בשנה החולפת, כלומר את הדיווח השנתי לשנת 2022 יש להעביר אלינו עד ליום 15/02/2023