בקשות בנושא מים לשנת 2023

רשות המים פרסמה את ספר הקצאות המים לשנת 2023. ניתן לעיין בספר ההקצאות דרך הקישור לאתר: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/book_water_quotas

להלן לוח זמנים להגשת בקשות בנושא מים לשנת 2023:

נושא מועד אחרון להגשת בקשות למחוז
תוספת שפירים 10.04.2023
מיזמים 31.05.2023
בע"ח 31.10.2023
ניוד מים 31.10.2023
העברת מים 14.11.2023

התאריך האחרון להגשת בקשות לתוספות מים שפירים (טופס 1) הוא 10.04.2023 .

למטעים צעירים יש עדיפות במתן תוספת מים, בתנאי שמצרפים הוכחה לכך (תצלום אוויר, חשבוניות שתילים).

ניתן להגיש בקשות למתכנן הרלוונטי של הישוב שלכם במחוז מרכז של משרד החקלאות.