שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין הארגונים הירוקים ומים לישראל למען הורדת מחירי המים לחקלאות בעקבות המלחמה

    מחבר:
  • ורדית שטרנבך שמחוני

השבוע התקיימה ביוזמת מים לישראל ישיבה בין נציגי קק"ל, רט"ג (רשות הטבע והגנים הלאומיים), החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין וארגון מים לישראל – המאגד את אגודות המים לחקלאות מדן ועד אילת. בישיבה סוכם על שיתוף פעולה בין הגופים הירוקים ואגודות המים לחקלאות.

שלוש מטרות עיקריות הוצבו על ידי הגופים, הראשונה היא להבטיח שמי הקולחים יטופלו ויהפכו למים לחקלאות ולא יזהמו את הנחלים וחופי הרחצה, השנייה להבטיח מים במחיר סביר לחקלאות והשלישית היא שמירה על הטבע ועל השטחים הפתוחים והירוקים.

בשבועות הקרובים יערכו דיונים ברשות המים בנושא מחירי המים לחקלאות בשנת 2024. מים לישראל ואגודות המים פועלים בכל דרך אפשרית שמחיר המים לחקלאות לא יעלה ומחיר מי הקולחין ירד בצורה משמעותית, ובאזורים שבהם אין מי קולחין ימצא פתרון לבעיית מחיר המים.

בעיצומה של המלחמה ברורה לכולם החשיבות של החקלאות, שמאפשרת ביטחון מזון לכל ימות השנה ובמיוחד בזמן חירום, כמו גם חשיבות ההתיישבות לאורך הגבולות.

אנו קוראים לממשלה לאפשר תוספת מים לחקלאות במקומות שבהם ניתן לחזק אותה במיוחד לאור הנזקים לחקלאות באזור העוטף.

הגופים הירוקים והחקלאיים הסכימו כי יש להקים צוות משותף שיעסוק בנושא.

איתן ברושי, יו"ר מים לישראל: "אני שמח על שיתוף הפעולה הראשון מסוגו בין החקלאים והגופים הירוקים. גם החקלאים וגם הארגונים הירוקים רוצים בטובת הטבע והסביבה למען הדורות הבאים. יש לנו זהות אינטרסים בנושא. חשוב לזכור, כי השטחים החקלאיים הם הריאה הירוקה הגדולה ביותר בארץ וכן שהחקלאים הם הפתרון לבעיית הקולחים. כולנו מאוחדים בדעה שיש לתמוך בהם".