טיוטת מבחנים לתמיכה של המשרד לשירותי דת במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית

לקראת שנת השמיטה הקרובה בוחן המשרד לשירותי דת את האפשרות לפרסם מבחני תמיכה במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית
להמשיך לקרוא טיוטת מבחנים לתמיכה של המשרד לשירותי דת במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית