טיוטת מבחנים לתמיכה של המשרד לשירותי דת במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית

לקראת שנת השמיטה הקרובה בוחן המשרד לשירותי דת את האפשרות לפרסם מבחני תמיכה במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית
להמשיך לקרוא טיוטת מבחנים לתמיכה של המשרד לשירותי דת במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית

הרשמת חקלאים לקראת שנת השמיטה תשפ"ב

הרבנות הראשית נערכת לקראת שנת השמיטה, בשלב הראשוני של ההתארגנות אנו מבצעים איסוף מידע ראשוני מכם, חקלאי ישראל, על מנת שנוכל לתת בידכם פתרונות מעשיים לשיווק תוצרתכם החקלאית בשנת השמיטה על פי כללי ההלכה היהודית להמשיך לקרוא הרשמת חקלאים לקראת שנת השמיטה תשפ"ב

מתן ארכה להגשת בקשות למשביתי משקים לתמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2018-2022

בתאריך 17 ליוני 2020 פורסם עדכון לנוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב. המועד האחרון להגשת בקשות הנקוב בנוהל התמיכה הינו 30.8.2020

להמשיך לקרוא מתן ארכה להגשת בקשות למשביתי משקים לתמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2018-2022