הודעה לחקלאים בנושא היתר מכירה לשנת שמיטה

שנת השמיטה תשפ"ב תתחיל בספטמבר 2021

שיווק התוצרת החקלאית מותנה על פי רוב בהסדרת היתר מכירה לכל חקלאי.

כחלק מההכנות נשכרה חברת מילגם לצורך הסדרת ההחתמה על היתר המכירה מול החקלאים.

חשוב מאוד להיכנס לקישור בהקדם האפשרי ולמלא את הפרטים, על מנת לקבל את היתר המכירה בזמן.

 מצורף קישור למילוי הפרטים הנדרשים לבקשת היתרי מכירה:

https://form.jotform.com/211152129914449