הכנה לשנת שמיטה – גד"ש – עדכון מס' 1

החל מראש השנה תשפ"ב, תחל שנת שמיטה. לפי כך, זריעות חורף 2021 ייחשבו זריעות בשנת שמיטה. כידוע, אין אפשרות לבצע זריעות כאלה ללא הכנה מראש

קיימות ארבע אפשרויות לעיבוד בשנת השמיטה:

  1. חתימה על היתר מכירה – במקרה זה, הרבנות או מי מטעמה, תעבור בין החקלאים ותחתים את מי שמעוניין על טופס "היתר מכירה" של כל החלקות והגידולים שברשותו. היתר מכירה, מאפשר המשך הגידול ללא שינוי מהותי באופן הגידול לעומת שנים רגילות.

יש להירשם להיתר המכירה בקישור הבא: https://17463.zebracrm.com/ext_interface.php?b=registration_form

  1. "אוצר בית דין" – מכירת התוצרת ע"י החקלאי לעמותה במחיר קבוע ומראש של כל התוצרת המתוכננת להיות בחלקותיו בתקופת שנת השמיטה – אין כיום תקציב תמיכה ממשלתית לנושא זה.
  2.   השבתת שטחים – חקלאים אשר משביתים את חלקותיהם בשנת השמיטה יכולים להגיש בקשה לתמיכה בקישור הבא: https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmita/Pages/default.aspx

  3. זריעה מוקדמת – חקלאים הזורעים את חלקותיהם זריעה מוקדמת (לפני ראש השנה התשפ"ב) יש לבטח את החלקות בק.נ.ט. אין תקציב תמיכה ממשלתית לנושא זה.

במסגרת הסכם הלינקג', החיטה המגודלת בשנת השמיטה נמכרת כמספוא. משרד החקלאות ביקש ממשרד האוצר תקציב ייעודי למימון פער בין מחיר חיטה למספוא לבין מחיר חיטה למאכל.

אנא מכם, פעלו לרישום החלקות כבר עתה.