היערכות והכנה לשנת שמיטה – דף מידע

מצ"ב מסמך המתאר בקצרה את הפתרונות, את התהליך, ואת רשימת המפקחים לפי אזורים

ההנחיה היא שחקלאים ייצרו קשר ישיר עם המפקח שבגזרתם.