טיוטת מבחנים לתמיכה של המשרד לשירותי דת במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית

לקראת שנת השמיטה הקרובה בוחן המשרד לשירותי דת את האפשרות לפרסם מבחני תמיכה במוסדות ציבור המקיימים מסגרת לימודית המיועדת לחקלאים שומרי שביעית

ניתן להעביר הערות המתייחסות לטיוטת המבחן המצורף.

ניתן להעביר הערותיכם עד ליום ט"ו בסיוון, התשפ"א 26/5/2021 בשעה 23:59 באמצעות אתר קשרי ממשל: תמיכה במוסדות המקיימים מסגרת לימודית לחקלאים שומרי שביעית
מצ"ב טיוטת מבחן התמיכה לעיונכם.