תזכורת דחופה לכל מי שעדיין לא דאג להיתר מכירה

תזכורת דחופה לכל מי שעדיין לא דאג להיתר מכירה דרך חב' מילגם או פתרון הלכתי אחר לשיווק תוצרתו החל מספטמבר הקרוב 2021