הרשמת חקלאים לקראת שנת השמיטה תשפ"ב

הרבנות הראשית נערכת לקראת שנת השמיטה, בשלב הראשוני של ההתארגנות אנו מבצעים איסוף מידע ראשוני מכם, חקלאי ישראל, על מנת שנוכל לתת בידכם פתרונות מעשיים לשיווק תוצרתכם החקלאית בשנת השמיטה על פי כללי ההלכה היהודית להמשיך לקרוא הרשמת חקלאים לקראת שנת השמיטה תשפ"ב

מתן ארכה להגשת בקשות למשביתי משקים לתמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2018-2022

בתאריך 17 ליוני 2020 פורסם עדכון לנוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב. המועד האחרון להגשת בקשות הנקוב בנוהל התמיכה הינו 30.8.2020

להמשיך לקרוא מתן ארכה להגשת בקשות למשביתי משקים לתמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2018-2022

נוהל תמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2020-2022

מצ"ב עדכון לנוהל תמיכה לשנת השמיטה תשפ"ב לשימושכם. לתשומת לבכם 2 שינויים עיקריים בנוהל השנה:
1. הגשת בקשה לשנה נוכחית בצרוף דוחות כספיים לשנת 2019 בלבד.
2. מבקש חדש, המגיש בקשה לראשונה השנה יכול להפקיד עד  2% מהפדיון והמשרד ישלים 4%. מועד אחרון להגשה: 31.8.2020

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2020-2022

טופס מקוון חקלאים שמיטה תשפ"ב

בימים אלו הופץ בין חקלאי ישראל טופס מקוון לצורך מילוי נתונים ראשוניים המתייחסים לשנת השמיטה הבעל"ט וזאת במסגרת הערכות לשנת השמיטה התשפ"ב. נודה מאוד לשת"פ מצדכם על מנת לקדם את תהליך עדכון נתונים

להמשיך לקרוא טופס מקוון חקלאים שמיטה תשפ"ב