הרשמת חקלאים לקראת שנת השמיטה תשפ"ב

הרבנות הראשית נערכת לקראת שנת השמיטה, בשלב הראשוני של ההתארגנות אנו מבצעים איסוף מידע ראשוני מכם, חקלאי ישראל, על מנת שנוכל לתת בידכם פתרונות מעשיים לשיווק תוצרתכם החקלאית בשנת השמיטה על פי כללי ההלכה היהודית

לצורך כך, מצ"ב שאלון מקוון למילוי פרטי חקלאי.
הנכם מתבקשים למלא בהקדם את השאלון ע"ג הטופס המקוון, לרבות כל הפרטים הנדרשים, על מנת שיתאפשר לנו להתארגן בהתאם.

השאלון בלינק המצורף 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/shmita4