הערכות לשנת שמיטה לחקלאים

להלן מסמך של הרבנות הראשית המסביר את ההערכות לשנת שמיטה, עם פירוט לגבי מסלול של "היתר מכירה" וכן של שאר המסלולים

לשאלות הבהרה ניתן לפנות אל הרבנות הראשית ואל חב' מילגם – פרטי ההתקשרות עמם מצויים במסמך, וכן לאילנה דרור – כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל

03-7719091/7  elana@iff.co.il ולארגון עובדי הפלחה – דורון אליהו 050-7779897