נהלי תמיכה בשנת השמיטה

בשנה שעברה בתאריך 3.10.2021 פרסמנו 2 נהלי תמיכה בשנת שמיטה תשפ"ב לפי הפירוט הבא:

1.      נוהל תמיכה בהקמת בתי צמיחה לירקות במגזר המיעוטים

2.      נוהל תמיכה למצעים מנותקים והידרופוניקה לגידולי ירקות במגזר היהודי

עפ"י הנהלים שהתפרסמו ניתן להגיש בקשות עד תאריך 15.3.2022 .

אנו מודיעים בזאת על הארכת תוקף הגשת הבקשות עד תאריך 30.6.2022 או עד גמר התקציב המוקדם מבניהם.

מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה למתכנן הרלוונטי במחוז.