נוהל התמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת השמיטה – הגשת בקשות

במסגרת נוהל התמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת השמיטה, ארגון עובדי הפלחה יגיש בצורה מרוכזת את כל הבקשות לתמיכה מטעם המגדלים

לצורך כך תתבקשו למלא 3 טפסים שיישלחו אליכם אחד אחרי השני:

  1. מילוי פרטי המגדל/התאגיד/ החברה (לבחור מתוך רשימה), קישור לטופס:  טופס למילוי פרטי מגדל
  2. למייל שנרשם בסעיף 1 ישלח קישור להעלאת טפסים 1-6 לפי נוהל התמיכה (פרטי בנק, מפת חלקות, אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור, פוליסת קנ"ט)
  3. מסמך מספר 7 ישלח בגמר הקציר ויכלול את כמות הגרעינים ששווקה (כולל זרעים). מסמך זה ייחתם על ידיכם וישלח אלינו בקישור (כמות החיטה ששווקה ונמכרה)

תודה על שיתוף הפעולה,

ארגון עובדי הפלחה